За ТРЕНЧ

Услуги

Дизајн и подготовка
Печатење

Издаваштво
„Книгофакт“
Хибридна пошта

Хостирање

plavoaero Рекламни материјали
   
plavoreklamno АЕРО фото/видео

 

Контакт

 

Ако ви се допаѓа страницава и ако сте задоволни од соработката...  

 

ИЗДАВАШТВО


 

Инфлуенца

Проф. д-р Звонко Миленковиќ
ИНФЛУЕНЦА

Сезонски грип
- постпандемски глобален феномен

2006 година
Б5 формат, 170 стр.

„... Ова е труд, кој со својата оригиналност во содржината и научниот приод во изработката, во којшто се инкорпорирани бројни суптилни анализи на повеќе обработени аспекти од познавањето на проблемот на сезонската инфлуенца, кои будат голем интерес кај стручната и научна јавност која се занимава со наведениот проблем што во најситни детали се обработува во него, од една, како и актуелноста на проблемот предизвикана со појавата и ширењето на авијарната инфлуенца која полека но прогресивно поприма размери на глобална епизоотија, со закана, особено во констелација на присутна сезонска инфлуенца да прерасне во пандемија, од друга страна, претставува доволен мотив истиот да се наметне за објавување, со што ќе стане многу подостапен на широката јавност на која истиот и е исто така наменет...“

Види повеќе...

 

Капелан Мартин Чедрмац

Франце Бевк
КАПЕЛАН МАРТИН ЧЕДРМАЦ


превод: Бистрица Миркуловска
2008 година
А5 формат, 240 стр.

„...Иако, настаните се случуваат во временски период кога подрачјето Приморска Словенија била под Италија, романот ги надминува и просторните и временските рамки, затоа што се однесува за секое подрачје и во секое време каде што малцинското население се бори за одржување на сопствените корени, традиција, јазикот - во училиштата, црквата, пишаниот збор - а сето тоа насилничкиот режим сака да го уништи, да го искорени....“

Види повеќе...

 

Божилак

Наташа Жвеглич
БОЖИЛАК - моите патувања

Патеписни репортажи од 12 земји:
Кина, Иран, Норвешка, Данска, Шведска, Финска, Естонија, Мексико, Перу, Боливија, Аргентина, Бразил
на 300 страни, Б5 формат, со колор фотографии

Види повеќе...

 


 

Визит карти, ИД картици
Пластични картички
Покани
Честитки
Букмаркери
Флаери
Меморандуми
Фактури/Испратници
Брошури, Семинарски
Списанија, Каталози

Тефтери / Нотеси
Книги

Папки
Постери
Календари
Налепници
Коверти
Декларации

ЦД/ДВД
Дипломи / Сертификати
Хартиени нараквици
Влезници

 

Top