ПРОИЗВОДИ
За ТРЕНЧ

Услуги

Дизајн и подготовка
Печатење

Издаваштво
„Книгофакт“
Хибридна пошта

WEB & Хостирање

Рекламни материјали
   
АЕРО фото/видео

 

 

Контакт

 

Ако ви се допаѓа страницава и ако сте задоволни од соработката...  

 

 

КНИГОФАКТ е програм наменет за малите и средни претпријатија, кај кои сметководителот е надворешен соработник. Управителот, со овој програм, ќе има целосен увид во материјалното и во финансиското работењето на фирмата како и брза и лесна изработка на документи (испратници, фактури, извештаи и др.).

Со КНИГОФАКТ во секое време ќе ви даде информации за:
- МАТЕРИЈАЛНАТА состојба - влез, излез, кој, кога, консигнација, испратници, состојби во магацинот и слично;
- ФИНАСОВА состојба - влезни и излезни фактури, платено-неплатено, превземање на изводи од Комерцијална банка, месечен приход и друго.

За подетални информации и презентација, побарајте нè!


 

Визит карти, ИД картици
Пластични картички

Покани
Честитки
Букмаркери
Флаери
Меморандуми
Фактури / Испратници
Брошури, Семинарски
Списанија, Каталози

Тефтери / Нотеси
Книги

Папки
Постери
Календари
Налепници
Коверти
Декларации

ЦД/ДВД
Дипломи / Сертификати

ВИП Хартиени нараквици

ВлезнициTop