За ТРЕНЧ
Услуги
Контакт
 

 

ДОБРОДОЈДОВТЕ НА НАШИОТ ИНФОРМАТОР

Ви благодарам што ја посетивте нашата ВЕБ страница.

Претприjатието за трговија, графички и компјутерски услуги и издаваштво
ТРЕНЧ доо Скопје постои од 2004, но искуството е повеќе од 20 години. Секоја година се зголемува бројот на коминтентите кои имаат доверба во нашите комплетни услуги.

Овде ќе се запознаете со услугите што ги нудиме и се надевам дека набрзо ќе имаме можност да се видиме и да склучиме договор за соработка.

* * *

Thank you for visiting our new Internet site.

We are Design - Pre-press - Print Company from Macedonia.

For companys out of Macedonia, we can make a design and pre-press, and deliver via e-mail or ftp.

 


 

 

Top