ПРОИЗВОДИ
За ТРЕНЧ

Услуги

Дизајн и подготовка
Печатење

Издаваштво
„Книгофакт“
Хибридна пошта

WEB & Хостирање

Рекламни материјали
   
АЕРО фото/видео

 

 

Контакт

 

Ако ви се допаѓа страницава и ако сте задоволни од соработката...  

 

 

УСЛУГИ

Ние Ви нудиме помош во дизајнирањето, подготовката и печатењето на сите видови печатени производи - како на пример:
визиткарти, меморандуми, разни обрасци и формулари, брошури, флаери, книги, ЦД-а, каталози, календари и друго.

Специјалност ни се комплетно превземените обврски од изборот на соодветни материјали, преку дизајнот и печатењето до испорака во Вашите простории.

Комплетно опслужуваме во организирањето на конгреси и семинари од ИД картици до сертификати (дипломи).

 

 


 

Визит карти, ИД картици
Пластични картички

Покани
Честитки
Букмаркери
Флаери
Меморандуми
Фактури / Испратници
Брошури, Семинарски
Списанија, Каталози

Тефтери / Нотеси
Книги

Папки
Постери
Календари
Налепници
Коверти
Декларации

ЦД/ДВД
Дипломи / Сертификати

ВИП Хартиени нараквици

ВлезнициTop